Szkolenia 


Zapraszamy do częstego zaglądania na www.aveECO.pl, gdyż w niedalekich planach mamy zorganizowanie wielu ciekawych kursów z cyklu "Wiedza niezbędna dla wszystkich", adresowanych do firm instalacyjno-serwisowych oraz operatorów urządzeń wszelkich branż korzystających z techniki chłodniczej.

 

W maju, czerwcu i lipcu 2014 r. można było wybierać spośród
8 terminów i 7 lokalizacji pierwszej edycji szkolenia niezbędnego każdej firmie zajmującej się montażem, naprawą i konserwacją urządzeń chłodniczych lub klimatyzacyjnych. Ze względu na wagę omawianych tematów, to szkolenie będziemy powtarzać:


Jak legalnie prowadzić firmę w branży chłodnictwa i klimatyzacji?
Kluczowe wymogi prawa ekologicznego dziś i jutro.


 Terminy i lokalizacje 

 Dlaczego warto? 


POPRZEDNIE:

Warszawa: 27 i 31 maja 2014 r.
Poznań: 3 czerwca 2014 r.
Katowice: 10 czerwca 2014 r.
Gdańsk: 24 czerwca 2014 r.
Wrocław: 8 lipca 2014 r.
Kraków: 15 lipca 2014 r.
Łódź: 22 lipca 2014 r.


Zagadnień omawianych na spotkaniach z nami nie znajdziecie w tematyce innych standardowych szkoleń. W szczególności, zakres szkolenia prowadzącego do uzyskania tzw. ozonowego świadectwa kwalifikacji nie obejmuje wielu ważnych kwestii natury ekologicznej, które są jednak ściśle związane z wykorzystaniem urządzeń i technologii chłodniczych.

Szkolenie jest jednodniowe i odbywa się w godz. 10:00-16:30. Nasz kurs realizowany jest we współpracy z ekspertami z firmy Meritum Competence, która koordynuje rekrutację i sprawy organizacyjne.

Patronat medialny nad tym wydarzeniem objęły redakcje miesięcznika "Chłodnictwo & Klimatyzacja" oraz portali HVACR.pl i klimatyzacja.pl.


 Cel szkolenia 


Celem szkolenia jest uświadomienie i usystematyzowanie wszystkich ustawowych obowiązków firm instalacyjno-serwisowych branży chłodnictwa i klimatyzacji, wynikających z ekologicznych aktów prawnych - a nie tylko z przepisów o SZWO i o F-gazach.

Uczestnicy nabędą całościową wiedzę o tym – co i pod jakimi warunkami jest dozwolone, jakie działania należy obowiązkowo wykonywać, jaka działalność wymaga pozwolenia stosownych organów lub dokonania zgłoszenia w odpowiednim urzędzie, jak prowadzić wymagane prawem rozmaite ewidencje, jak sporządzać obowiązkowe sprawozdania oraz gdzie i w jakim terminie je składać, jak kalkulować opłaty za korzystanie ze środowiska, jak przygotować się do kontroli WIOŚ i spokojnie ją przebyć?

Zajęcia teoretyczne będą uzupełnione sesją praktycznych ćwiczeń z wypełniania odpowiednich druków dotyczących ewidencji i sprawozdawczości oraz dokumentów związanych ze zgodnym z prawem funkcjonowaniem i serwisem urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych.


 Więcej informacji 

 
 
 

 Skontaktuj się z nami w tej sprawie