Marketing - innowacyjne produkty i rozwiązania techniczne 


Wprowadzanie na rynek nowych produktów w warunkach wszechobecnej konkurencji jest zadaniem wymagającym zastosowania niemalże sztuk magicznych. Czy jest miejsce na nowe produkty i nowe marki? Czy rynek będzie w stanie je przyjąć?

Otóż TAK! My wiemy jak wykorzystać mocne strony poszczególnych marek i produktów, aby uczynić je liderami w swoich kategoriach.

 

Umiejętne zarządzanie marką stanowi klucz do sukcesu. Ten wielowątkowy proces wymaga zaangażowania i konsekwentnej realizacji wzorowo zaplanowanych działań. Aby skutecznie uplasować markę na rynku niezbędna jest dobra znajomość danej branży, a także poznanie wizji i oczekiwań wszystkich interesariuszy, w tym właściciela marki, dystrybutorów oraz nabywców i końcowych użytkowników wprowadzanych produktów.


 Warto nam zaufać  

Każdy projekt realizujemy z dużym zaangażowaniem, dopasowując sprawdzone metody działania do okoliczności wynikających z indywidualnych charakterystyk produktu i oczekiwań właściciela marki.

Wdrażane przez nas projekty opierają się na czterech podstawowych filarach:

1. analiza i ocena obecnych warunków rynkowych
2. wprowadzenie produktu/marki na nowy rynek
3. zarządzanie marką w kolejnych fazach cyklu życia
4. kontrola i weryfikacja rezultatów działań oraz opracowanie raportów i zaleceń

Reprezentowana przez nas marka:
PHYSIOTHERM - najlepsze ciepło dla Twojego zdrowia!
Luksusowe kabiny na podczerwień niskotemperaturową.
www.facebook.com/PhysiothermPolska | www.physiotherm.pl